Zasebnost

POLITIKA ZASEBNOSTI

Časnik Finance spoštuje vašo pravico do zasebnosti in si prizadeva za najvišjo stopnjo varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri ponujanju storitev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Želimo vas seznaniti, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Časnik Finance se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali ob registraciji ali ob naročilu (pridobitvi naročniškega uporabniškega imena), ali jih bomo od vas pridobili, ker ste obiskali našo spletno stran, uporabljeni v skladu s tem dokumentom, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov

Obiskovalec spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani Časnika Finance se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, ime predhodne strani). Te podatke obdelujemo z namenom spremljanja delovanja in vodenja statistike obiskov na naši spletni strani, za ocenjevanje zainteresiranosti uporabnikov ter zaradi varovanja omrežja. Več informacij o tem lahko najdete na povezavi O piškotkih na dnu spletne strani.

Prejemnik e-novic

Kot obiskovalec naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih (v nadaljevanju e-novice).

Podatki, ki jih shranjujemo, so: na spletnem strežniku se avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, ime prehodne strani), elektronski naslov obiskovalca za prejemanje e-novic, datum in čas pošiljanja e-novic ter ID poslanega sporočila.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje e-novic kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o svojih pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

Registrirano uporabniško ime

Z registracijo na naši spletni strani soglašate s pogoji in politiko zasebnosti, navedenimi na spletni strani Časnika Finance. Za uporabo nekaterih storitev na portalu Finance.si morate opraviti brezplačno registracijo, pri kateri boste morali izbrati uporabniško ime in geslo ter vnesti svoj elektronski naslov. Časnik Finance na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniško datoteko (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska, ime predhodne strani). Strežnik beleži tudi IP-naslov registriranega uporabnika, s katerega je oddal svoj komentar v spletni forum.

Kot registrirani uporabnik naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.

Registrirani uporabnik prejme ob registraciji obvestila o uporabi spletnih storitev in po potrebi tudi sistemska obvestila o delovanju sistema, obvestila o posodobitvah storitev ter obvestila z napotki in pomočjo v primeru zaznave neuporabe uporabniškega računa. Ob daljši neaktivnosti uporabniškega računa Časnik Finance lahko registrirano uporabniško ime izbriše. Na ta obvestila se ni mogoče odjaviti.

Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost uporabnika.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje vsebinskih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

Naročniško uporabniško ime

Spletna naročnina se veže na registrirano uporabniško ime. Če naročnik nima uporabniškega imena, mu ga ob sklenitvi naročnine dodelimo mi. Ob sklenitvi naročniškega razmerja morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila:

 • ime in priimek, naziv,
 • naslov prejemnika,
 • naziv podjetja,
 • naslov podjetja,
 • delovno področje (neobvezen podatek),
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka, GSM-številka.

Podatki, ki so zbrani ob sklenitvi naročniškega razmerja, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti Časnika Finance, to je za sklenitev naročniškega razmerja, sklenitev pogodbe o sodelovanju, prijavo na dogodek itd. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo ponudbe, pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe (6.1(b) člen Uredbe o varstvu osebnih podatkov). Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko izvaja že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Časnik Finance lahko prejete osebne podatke svojih kupcev uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Navedene osebne podatke Časnik Finance hrani in obdeluje do pisnega preklica kupca. Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da Časnik Finance trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Časnik Finance je zavezan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem nosi Časnik Finance.

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih.

Naročnik prejme ob sklenitvi naročniškega razmerja obvestila o uporabi spletnih storitev in po potrebi tudi sistemska obvestila o delovanju sistema, obvestila o posodobitvah storitev ter obvestila z napotki in pomočjo v primeru zaznave neuporabe naročniškega uporabniškega računa. Na ta obvestila se ni mogoče odjaviti.

Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v rubriki »Vaše pravice«.

Uporabniki podatkov

Vaši podatki, zbrani na katerikoli pravni podlagi, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

Časnik Finance lahko v okviru svoje pristojnosti vaše osebne podatke razkriva naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • FURS, druge institucije, ki imajo podlago v zakonu.

Časnik Finance kot upravljavec zbrane osebne podatke lahko posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil ter so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov

Časnik Finance ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics in OnThe.io. Podatki, ki jih posredujemo, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe, na katero se posredovani podatki nanašajo. Več informacij v Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti.

Spletna mesta Časnika Finance sodelujejo v slovenskem nacionalnem merjenju obiskanosti spletnih strani (MOSS). Meritev za MOSS izvaja podjetje Fistnet, d. o. o. (Dotmetrics), ki v namen raziskovanja zbira podatke o obiskanosti spletnih strani.

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 12 mesecev
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (pogodbe, naročilnice, prijave na dogodek) se hranijo še 5 let po koncu sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe oziroma če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), je rok hrambe 10 let; v tem času je obdelava podatkov omejena;
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

Način varstva vaših podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Časnik Finance izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.

Vaše pravice

Skladno z določilom 15. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov imate pravico, da od nas zahtevate potrditev o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne. Če vaše osebne podatke obdelujemo, lahko zahtevate izpis svojih osebnih podatkov. Zagotovili vam bomo kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Obenem vam bomo posredovali tudi preostale informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov ali ustrezne povezave na te informacije, in sicer glede namena obdelave, vrste osebnih podatkov, kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov, oziroma kategorije uporabnikov, predvideno obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, obstoj vaše pravice, da od nas zahtevate popravek ali izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove uporabe in o obstoju pravice do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov (na primer glede obdelave za namene neposrednega trženja ali za nekatere odločitve, ki so bile sprejete izključno z avtomatsko obdelavo, vključno s profiliranjem) ter o pravici do pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije. Če vaših osebnih podatkov nismo pridobili od vas, bomo navedli vir pridobitve vaših osebnih podatkov.

Če smo pridobili vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico to privolitev umakniti kadarkoli, ne da bi to za vas imelo negativne posledice. Če pa je vaša privolitev za obdelava posameznega osebnega podatka vezana na pridobitev pravice oziroma izpolnitev naše storitve, boste v tem primeru pravico izgubili oziroma vam ne bomo več mogli zagotavljati določenih naših storitev (npr. prepoveste obdelavo vašega elektronskega naslova, posledično vam ne bomo mogli pošiljati določenih naših edicij, recimo Poslovno jutro). Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa (kot je razloženo zgoraj), imate pravico do ugovora zoper takšno obdelavo. Glede vaše zahteve po omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov morate upoštevati, da so lahko v določenih primerih vaše pravice omejene, kadar nad njimi prevladajo drugi ali naš zakoniti interes.

Svoj zahtevek po seznanitvi z vašimi osebni podatki, ki jih obdelujemo, oziroma zahtevek po informaciji, ali obdelujemo kakšne vaše osebne podatke, lahko pošljete v kakršnikoli obliki na enega od spodaj naštetih načinov oziroma naslovov:

 • Poštni naslov: Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
 • Elektronski naslov: zasebnost@finance.si
 • ali ga podate osebno na zapisnik na sedežu naše družbe.

Da bi preprečili morebitne zlorabe, se bomo morali prepričati, da ste vi res oseba, za katero zahtevate informacijo o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, in vas bomo v dvomu glede vaše prave identitete pozvali k posredovanju dodatnih podatkov ali dokazil, da ste oseba, ki je upravičena do podatkov iz zahtevka.

V pomoč oblikovanju zahtevka za seznanitev z vašimi osebnimi podatki smo pripravili ustrezen obrazec, ki je dostopen na tej povezavi.

Za našo izpolnitev vašega zahtevka vam ne bomo zaračunali ničesar.

Vaš zahtevek bomo izpolnili čim hitreje in brez nepotrebnega odlašanja, a ne pozneje kot v mesecu dni od prejema popolnega zahtevka, skladno z določilom 12. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov.

Kontakt upravljavca podatkov

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki vam bo odgovorila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Časnik Finance:

Kontaktna oseba: Sandra Babšek
Telefonska številka: 01 309 15 01
Elektronski naslov: zasebnost@finance.si

Končna določila

Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Predvidoma se bo posodabljala 2x letno (februar, avgust) Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Ljubljani, 4.3.2019